Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG
Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng - SỬA CHỮA XÂY DỰNG
Địa chỉ: 151/25 Đường Trần Văn Xã,tổ 2 ,kp3,P.Trảng Dài,TP. Biên Hòa, T.Đồng Nai.

Giải Pháp Chống Thấm Cho Công Trình Xây Dựng

05-05-2018
Thấm là nguyên nhân làm giảm tuổi thọ công trình, giảm tính thấm mỹ công trình và gây búc xúc cho người sử dụng, vì vậy để tránh hiện tượng thấm xảy ra thì cần quan tâm đặc biệt về biện pháp xử lý khi công trình đang trong giai đoạn xây mới, để mọi người có thể hiểu biết thêm về các biện pháp chống thấm chúng tôi xin đưa ra biện pháp chống thấm cho các hạng mục như Sê nô, Sàn mái, sàn vệ sinh, hồ nước, tường đứng, vách song,...

*/ Đối với hạng mục Sê nô, Sàn mái, Sàn vệ sinh:
1/-  Vệ Sinh bề mặt cần chống thấm.
- Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.
- Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.
- Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau:
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.
- Pha 1 lít FOSTA-04  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để  tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
- Pha 1 lít FOSTA-04  + 4 lít Nước  +  3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét  lên bề mặt (Tránh bỏ sót).
3/- Cán vữa tạo dốc: độ dốc đạt tối thiểu 1%.
- Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành cán tạo dốc
4/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt hồ tạo dốc theo các bước sau:
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt vữa tạo dốc.
- Pha 1 lít FOSTA-04  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ lên bề mặt để thẩm thấu (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước nhưng không đọng vũng để  tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
- Pha 1 lít FOSTA-04  + 5 lít Nước  +  3 – 4 Kg Ximăng, quậy đều rồi đổ từng vùng quét đều lên bề mặt.
Chú ý :  -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dưỡng.
-  Khi Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch 
*/ Đối với hạng mục Hồ nước:
1/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.
-         Dùng búa đục phần hồ dư và gỗ coffa còn dính lại trên bề mặt bêtông.
-         Dùng nước rửa và quét sạch bề mặt bêtông.
-         Để khô bề mặt bêtông rồi mới tiến hành xử lý chống thấm.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt bêtông theo các bước sau
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.
-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  10 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu bêtông (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  4 lít Nước  + 4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt.
3/- Tô thành và đáy hồ.
-         Khi lớp bề mặt Bước 2  đã hoàn toàn khô thì mới tiến hành tô hồ.
4/- Tiến hành xử lý chống thấm trên bề mặt vữa tô theo các bước sau
Bước 1 :  Thẩm thấu bề mặt bêtông.
-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  10 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt để thẩm thấu lớp vữa tô (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét phủ lớp bề mặt.
-         Pha 1 lít FOSTA-06  +  4 lít Nước  +  4 – 5 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét lên bề mặt.
Chú ý :    -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dữơng.
-  Khi Bước 2 của đã hoàn toàn khô thì mới được đi lại trên đó hoặc lát gạch.
*/ Đối với hạng mục Tường đứng, Vách song
1/- Vệ sinh bề mặt cần chống thấm.
-         Dùng bay thép cạo sạch phần hồ dư dính trên mặt vữa tô tường.
-         Dùng nước rửa sạch bề mặt tường.
2/- Tiến hành xử lý chống thấm theo các bước sau
Bước 1 :  Quét lớp thẩm thấu.
-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  18 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều quét lên bề mặt để thẩm thấu mặt vữa tô tường (Thẩm thấu đều tạo ẩm và bảo hoà nước để tiếp tục tiến hành Bước 2)
Bước 2 :  Quét lớp bề mặt.
-         Pha 1 lít FOSTA-04T  +  5 lít Nước  + 3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).
Bước 3 :  Quét phủ lớp bề mặt.
-         Pha 1 lít FOSTA-06  +  5 lít Nước  +  3 Kg Ximăng, quậy đều rồi quét đều lên bề mặt (Tránh bỏ sót).
Chú ý :    -  Nếu bề mặt chống thấm khô nhanh thì phải phun nước bảo dưỡng.
-         Sau khi lớp chống thấm hoàn toàn khô mới tiến hành sơn nước, quét vôi.


Thông tin khác

Công trình

Dịch vụ

Tin tức